1.jpgodstepmuz_etno_wroclaw.jpgodstepmuz_hist_war.jpgodstepmuz_nar1.jpgodstepmuz_nar_krak.jpgodstepmuz_nar_wroc.jpgodstepmuz_powst_war.jpgodstepmuz_sportu.jpgodstepmuz_sztuki_lodz.jpgodstepmuz_tatrz.jpgodstepmuz_brod.jpgodstepmuz_radom.jpgodstepmuz_arch_war.jpgodstepmuz_oswiecim.jpgodstepmuz_etno_warszawa.jpgodstepmuz_zacheta.jpgodstepmuz_zam_krol_krak.jpgodstepmuz_zam_krol_wars.jpgodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
MUZEA - nasi klienci

• Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej


• Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu


• Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy
Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy


• Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie


• Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie


• Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Muzeum Narodowe we Wrocławiu


• Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie


• Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie


• Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi


• Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem


• Muzeum w Brodnicy
Muzeum w Brodnicy


• Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu


• Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie


• Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu
Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu


• Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie


• Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
Zachęta  - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie


• Zamek Królewski na Wawelu
Zamek Królewski na Wawelu


• Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski w Warszawie

design by aro_kal 2013