Demo image
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Muzeum utworzone staraniem byłych więźniów Auschwitz-Birkenau, na mocy ustawy z 1947 roku, celem zachowania "po wsze czasy" pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Wyposażone zostało w duże szafy wykonane w całości z aluminium, z drzwiami przesuwnymi wypełnionymi lekkim poliwęglanem komorowym. Szafy służą do przechowywania walizek i teczek więźniów obozu.

design by aro_kal 2013