Demo image
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy

Pośrodku Starego Miasta w Warszawie mieści się Rynek z pomnikiem Syreny, a także Muzeum Historyczne M. St. Warszawy. Wyposażono je w regały stacjonarne do przechowywania książek.
design by aro_kal 2013