Demo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo imageDemo image
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.

Wyposażone zostało w stalowe szafki z przeszklonymi drzwiami. Szafki te służą do przechowywania ceramiki.

Do przechowywania monet i medali wykonano szafy z wysuwanymi, perforowanymi tacami, na których eksponaty są przechowywane.

Większe przedmioty ustawiane są na solidnych regałach.

design by aro_kal 2013