Demo image
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Muzeum okręgowe w Przemyślu, założone w 1909 z inicjatywy miejscowych działaczy społecznych jako Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Wyposażone zostało w:
- regały przesuwne z sitakami na obrazy
- regały przesuwne z przegrodami na obrazy
- regały z wałkami na tekstylia
- szafki z szufladami na mapy
- szafki wielkoformatowe na flagi

design by aro_kal 2013