Demo image
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Muzeum poświęcone historii powstania warszawskiego, znajduje się, w budynku dawnej elektrowni tramwajowej. Zostało otwarte 31 lipca 2004 roku, w przeddzień 60. rocznicy godziny "W", czyli wybuchu powstania warszawskiego.

Wyposażono je w regały przesuwny do magazynowania książek, szafki kartotekowe i szufladowe do przechowywania innych zbiorów papierowych. W czytelni muzealnej znajdują się także regały stacjonarne.

design by aro_kal 2013