Demo image
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie to jedna z najstarszych tego typu placówek w Europie, działa nieprzerwanie od 1952. Obecnie mieści się w nowoczesnym Centrum Olimpijskim. Jego zbiory obejmują ponad 46 tys. eksponatów, głównie trofeów sportowych (medali , pucharów, dyplomów) oraz proporczyków, sztandarów itp., a także strojów i sprzętu sportowego. Elementem dodatkowym jest bogaty zbiór książek, zdjęć, czasopism, pocztówek, jak również materiałów audio i wideo. Większość eksponatów związana jest ze sportem polskim.

Wyposażone zostało w regały przesuwne na duże eksponaty oraz regały biblioteczne, przesuwne ramy na obrazy oraz wiele specjalistycznych stojaków i wieszaków na nietypowe eksponaty.

design by aro_kal 2013