Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie cennych eksponatów

Srebra, monety, medale, broń oraz inne wartościowe eksponaty przechowywane być powinny w zamykanych jednostkach lub na regałach przesuwnych wyposażonych w system kontroli i ewidencjonowania dostępów.

Zamykane gabloty ze szklanym panelem przednim chronią obiekty przed kurzem, jednocześnie je eksponując. Mogą one zostać wyposażone w indywidualne systemy regulacji temperatury i wilgotności - jest to nieodzowne przy wrażliwych i wymagających eksponatach.

design by aro_kal 2013