Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie ceramiki

Ceramika ze względu na swoją delikatną naturę wymaga szczególnego traktowania. Solidne, malowane proszkowo stalowe korpusy szaf i mocne półki gwarantują zabezpieczenie na najwyższym poziomie. Przeszklone skrzydła drzwi ukazują całe piękno eksponatów, a zamki nie pozwalają na dostęp osób niepowołanych.

Ceramika może być równie bezpiecznie przechowywana na regałach z napędem elektrycznym. Bezpieczeństwo obiektów zapewnia bezwibracyjny, jednostajny ruch regałów oraz system łagodnego startu i zatrzymania.

design by aro_kal 2013