Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie drobnych obiektów

Często zdarza się iż kolekcja monet i medali zgromadzonych w muzeum powiększa się na tyle, że dotychczasowa powierzchnia na której się je składuje przestaje wystarczać. Pomocne okazać się wtedy mogą szafy na numizmaty z wysuwanymi tackami.

Drobiazgi takie jak pióra, biżuteria, zegarki, pocztówki, zdjęcia możemy elastycznie rozmieścić w szufladach wyposażonych w podziałki wzdłużne i poprzeczne z możliwością dowolnego rozstawu. Szuflady mogą być także wyściełane dowolnym materiałem.

design by aro_kal 2013