Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie dużych obiektów

Dzięki szerokiemu spektrum naszych systemów i akcesoriów tworzymy rozwiązania dopasowane do każdego z Państwa eksponatów. Przy rzeźbach lub popiersiach znaczących rozmiarów stosujemy regały paletowe. Duże ramy obrazów przechowywane są na regałach wspornikowych. Półki naszych regałów są w stanie udźwignąć nawet 400 kilogramowy obiekt.

Elastyczność oraz łatwość rozmieszczania półek i wsporników pozostawia otwartą drogę do powiększania i wprowadzania zmian w kolekcji.

design by aro_kal 2013