Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie innych obiektów

Każde muzeum jest wyjątkowe, a zróżnicowanie obiektów ogromne. Dlatego też poświęcamy bardzo dużo czasu na rozmowy z Państwem, przegląd kolekcji i stworzenie najlepszego projektu aranżacyjnego z wykorzystaniem możliwości naszych systemów. Wszystko to po to aby codzienna praca z eksponatami była przyjemnością.

Chętnie spotkamy się z Państwem aby porozmawiać o codziennych problemach i wspólnie im zaradzić.

design by aro_kal 2013