Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie mebli

Meble to bardzo wymagające eksponaty. Drewniane, rzeźbione szafy rzadko kiedy są niewielkich rozmiarów. Przechowywanie takich obiektów może odbywać się na regałach wspornikowych przytwierdzonych do ścian pomieszczenia.

Bardziej efektywnym rozwiązaniem są szerokie platformy przesuwne wyposażone w regały półkowe. Pomieszczenie jest zagospodarowane maksymalnie a każdy eksponat ma swoje indywidualne miejsce z elastycznym dostępem. Dzięki temu unikamy niebezpieczeństwa uszkodzenia misternych rzeźbień lub inkrustacji.

design by aro_kal 2013