Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie obrazów

Najistotniejszymi kwestiami przy przechowywaniu eksponatów jest ich dokładne zabezpieczenie wraz z zapewnieniem elastycznego dostępu do kolekcji.

Konstrukcja naszych ram na obrazy zapewnia optymalną stabilność oraz bezwibracyjny ruch, dodatkowo ich zastosowanie pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Specjalne odbojniki uniemożliwiają gwałtowne ruchy i wymuszają łagodne zatrzymanie panelu.

Zawieszenie dużych obrazów w masywnych ramach na siatkach wysuwanych może nastręczać pewne problemy. Aby pomóc Państwu ich uniknąć zaprojektowaliśmy stojaki na obrazy. Umożliwiają ustawienie obrazów na podeście, który ma zaledwie 50 mm wysokości.


design by aro_kal 2013