Demo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstepDemo imageodstep
Międzynarodowe Centrum Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Grójecka 128 paw. 51
02-383 Warszawa

22-668-84-50
22-668-84-55
22-668-84-60

mcb@mcb.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS: 0000185952
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN
Przechowywanie tekstyliów

Sposób przechowywania tekstyliów determinowany jest przez ich rodzaj. Wałki perforowane stworzone zostały z myślą o bezpiecznym przechowywaniu dywanów, firan, obrusów, map itp. Nasze rozwiązanie pozwala nawet o 100% zwiększyć obłożenie Państwa przestrzeni.

Wielkoformatowe szafy szufladowe sprawdzają się idealnie przy przechowywaniu kilimów, dywanów, map, odzieży historycznej oraz innych przedmiotów wymagających indywidualnego składowania na płasko.

Mundury, odzież historyczna, stroje epokowe wymagające składowania w pionie przechowujemy na specjalnych wieszakach w regałach przesuwnych w oddychających pokrowcach przeciwkurzowych.

design by aro_kal 2013